شرکت دوبله و انیمیشن سازی لکسین http://companylexin.tk 2020-07-05T02:58:08+01:00 text/html 2019-07-06T11:08:38+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله دزد دریا و عزرائیل http://companylexin.tk/post/36 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6c2TG/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3366FF">دوبله دزد دریا و عزرائیل</font></div><div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div>دوبله دزد دریا و عزرائیل <br></div>دوبلورها : علی شمشیری (عزرائیل) ، محمد مهدی شمشیری(دزد دریا) ، امیر علی کاشانی(ماهی) <br>مدیر دوبلاژ:علی شمشیری - تدوین و تنظیم:محمد مهدی شمشیری<br>&nbsp;حتما تا آخرش ببینید<br>از بازدید کنندگان عذرخواهی می کنیم که کم کار شدیم<br>(امیدوارم جبرانی باشد برای کم کاری هامون)<style>  .downloads{    background-image:linear-gradient(orange,red);    width:160px;    height:60px;    border-radius:900px;    text-decoration:none;    box-shadow:3px 3px 3px black;  }   .a{    text-decoration: none;    color:black;    text-shadow:1px 1px 3px blue;  }  .a .downloads:hover{    background-image:linear-gradient(red,orange);   }  .a .downloads:active{        text-shadow:none;    box-shadow:3px 3px 3px black inset;   }</style><a class="a" target="_blank" href="https://www.namasha.com/videos/dl/7202868488-144p/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B2%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-144p.mp4"><div class="downloads"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;download video</div></a> text/html 2018-08-23T18:38:32+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله ترنسیلونیا http://companylexin.tk/post/35 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/AH3QK/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" frameborder="0"></iframe></div> <div><br></div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; font-family: IRANSans, tahoma, arial; text-align: right;">دوبله ترنسیلوانیا</h1></div><div><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; text-align: right;">سلام این دوبله رو از دست ندهید صداپیشگان:ایلیا جعفری(پاپی)،علی شمشیری(دراگ)،امیر علی کاشانی(پدر دنیس)،مرضیه مهدوی(میوس)،محمد مهدی شمشیری(دنیس) مدیر دوبلاژ:علی شمشیری مهندس کامپیوتر:محمد مهدی شمشیری</span></div> text/html 2018-06-23T09:06:10+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله angry birds http://companylexin.tk/post/34 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/S4RjB/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" frameborder="0"></iframe></div>سلام این دوبله را از دست ندهید این دوبله برای تولد مدیر دوبلاژ علی شمشیری درست شده است مدیر دوبلاژ:علی شمشیری میکس و تنظیم:محمد مهدی شمشیری دوبلور ها:علی شمشیری، فرزانه شمشیری ، امیر حسین شمشیری و محمد مهدی شمشیری text/html 2017-09-26T19:03:24+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله انیمیشن کرم و جوجه http://companylexin.tk/post/32 <div> [http://www.aparat.com/v/CcodP]</div><div class="vone__title-visits"> <h1 class="vone__title"> دوبله انیمیشن کرم و جوجه</h1></div> <div class="vone__desc"> این ویدیو را از دست ندهید. صداپیشگان :محمد مهدی شمشیری، محمد علی شمشیری،فاطمه زهرا شمشیری کاری از شرکت لکسین</div><br> text/html 2017-04-03T14:21:45+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله زوتوپیا http://companylexin.tk/post/31 <h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; text-align: right; font-family: IRANSans, Tahoma !important;">[http://www.aparat.com/v/H4f1M]</h1><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; text-align: right; font-family: IRANSans, Tahoma !important;">دوبله زوتوپیا</h1><div><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;">حتما ببینید مدیر دوبله:محمد علی شمشیری مهندس کامپیوتر:محمد مهدی شمشیری و صدا پیشگان:پانته آ شمشیری_هانیتا شمشیری_محمد علی شمشیری_محمد مهدی شمشیری</span></div> text/html 2017-01-26T18:40:51+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری تیزر the Emoji movie http://companylexin.tk/post/30 <font face="Mihan-Nassim" size="6">بسم الله الرحمن الرحیم</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">&nbsp;</font></div><div>[http://www.aparat.com/v/pBuIk]</div><div><div class="vone__title-visits" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; text-align: right;"><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; color: rgb(0, 0, 0); float: right; font-family: IRANSans, Tahoma !important;">تیزر the Emoji movie</h1><br></div><div class="vone__info-tab js__tab-content tab-content" id="js__vone__info-tab" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; text-align: right;"><div class="vone__desc" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 2; word-wrap: break-word;"><br></div><div class="vone__desc" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 2; word-wrap: break-word;">معذرت می خواهیم ما بچه های لکسین به خاطر مشکلات کوچکی نتوانسته ایم دوبله خود را به ثبت برسانیم مدیر دوبلاژ:علی شمشیری کارکنان:امیر علی کاشانی،محمد مهدی شمشیری مهندس کامپیوتر:محمد مهدی شمشیری</div></div></div> text/html 2016-07-17T01:02:16+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله فارسیminions http://companylexin.tk/post/28 این دوبله را می توانید در این وبسایت ببینید<div>[http://www.aparat.com/v/RlWHA]</div><div><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 11px; line-height: 22px; text-align: right;">دوبله کنندگان:محمد علی شمشیری,محمد مهدی شمشیری,امیر حسین شمشیری مدیر دوبله:محمد علی شمشیری مهندس کامیپوتر:محمد مهدی شمشیری</span></div> text/html 2016-07-09T12:11:31+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله فارسی مینیون ها http://companylexin.tk/post/27 <div> این دوبله را می توانید در وبلاگ ببینید .</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/gOJ6A]</div><div><br></div><div><span style="font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;">این دوبله توسط علی شمشیری ، فاطمه شمشیری و مهدی شمشیری عرضه می گردد. مهندس کامیپوتر :محمد مهدی شمشیری مدیر دوبله:محمد علی شمشیری</span></div> text/html 2016-03-17T16:52:06+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله فارسی پلنگ صورتی (HD) http://companylexin.tk/post/22 شما می توانید این انیمیشن را در همین سایت ببینید<br><br>[http://www.aparat.com/v/JpjVn]<br><br><div class="vone__player" id="videoOne_player"><div class="clearfix /*hidden_s1*/ player_panel" style="border:0px solid #EEE">&nbsp;</div> </div> <div class="vone__title-visits"> <h1 class="vone__title">دوبله فارسی پلنگ صورتی (HD)</h1> </div> <div class="vone__desc"> کاری از :علی شمشیری مدیر دوبلاژ:علی شمشیری مهندس کامپیوتر:محمد مهدی شمشیری </div><br> text/html 2016-02-22T16:34:56+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله فارسی کلش اف کلنز (witch) http://companylexin.tk/post/11 <span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: IRANSans-web, custom, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">شما می توانید این ویدیو را هم از این وبسایت ببینید</span><div><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: IRANSans-web, custom, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></span></div><div>[http://www.aparat.com/v/ILvgb]</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="vone__title-visits" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: IRANSans, tahoma, arial; line-height: 22px; text-align: right;"><h1 class="vone__title" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px; float: right; font-family: IRANSans, Tahoma !important;">دوبله فارسی کلش اف کلنز( Witch)</h1><div style=""><br></div><div style=""><br><span style="font-size: 13px; line-height: 26px;">مدیر دوبلاژ:علی شمشیری کارکنان:مهدی شمشیری مهندس کامپیوتر:محمد مهدی شمشیری با تشکر تیم لکسین</span></div></div></div> text/html 2016-02-16T10:59:28+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله جدید شگفت انگیزان http://companylexin.tk/post/10 <font bgcolor="#DDDDDD"><font size="1">شما این ویدیو را نیز می توانید در این وبسایت ببینید.</font><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/Twvr1]<br><br><br></font><div class="vone__title-visits"> <h1 class="vone__title"><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوبله شگفت انگیزان</font></h1> </div> <div class="vone__desc"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">با دوبله مدیر دوبلاژ:علی شمشیری نقش:زن،پسر،معلم و دوبله :امیر علی کاشانی نقش:مدیر مدرسه و مهندس کامپیوتر:مهدی شمشیری با تشکر تیم لکسین</font></div><br> text/html 2016-02-13T15:30:34+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله انیمیشن for the birds http://companylexin.tk/post/9 شما این ویدیو را نیز می توانید در این وبسایت ببینید.<div><br></div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/2whzJ]</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="vone__title-visits" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: IRANSans, tahoma, arial; line-height: 22px; text-align: right;"><h1 class="vone__title" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px; float: right; font-family: IRANSans, Tahoma !important;">دوبله انیمیشن for the birds</h1><div class="vone__visits" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; line-height: 40px; float: left;"><span style="font-size: 13px; line-height: 2;">بوده است ولی مدیر اصل:محمد علی شمشیری است. مدیر دوبلاژ :محمد علی شمشیری مهندس کامپیوتر:محمد مهدی شمشیری کارکنان :فاطمه زهرا شمشیری و محمد مهدی شمشیری و هانیه کاشانی و روح الله کاشانی در این دوبله با تشکر تیم شرکت لکسین</span></div></div></div> text/html 2016-02-13T15:21:30+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله فارسی انیمیشن کلش اف کلنز (hog) http://companylexin.tk/post/6 شما می توانید این ویدیو را در این وبسایت ببینید.<div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/Gu1NV]</div><div><br></div><div><div class="vone__title-visits" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: IRANSans, tahoma, arial; line-height: 22px; text-align: right;"><h1 class="vone__title" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px; float: right; font-family: IRANSans, Tahoma !important;">دوبله فارسی کلش اف کلنز (hog)</h1><div class="vone__visits" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; line-height: 40px; float: left;"><span style="font-size: 13px; line-height: 2;">شمشیری مهندس کامپیوتر:محمد مهدی شمشیری کارکنان :محمد علی شمشیری ، فاطمه شمشیری و محمد مهدی شمشیری در این دوبله با تشکر تیم شرکت لکسین</span></div></div></div> text/html 2016-02-13T15:19:10+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله فارسی کلش اف کلنز (wizard) http://companylexin.tk/post/5 شما می توانید این ویدیو &nbsp;هم از این وبسایت ببینید.<div><br></div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/tX2cO]</div><div><br></div><div><div class="vone__title-visits" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: IRANSans, tahoma, arial; line-height: 22px; text-align: right;"><h1 class="vone__title" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px; float: right; font-family: IRANSans, Tahoma !important;">دوبله فارسی کلش اف کلنز (wizard)</h1><div class="vone__visits" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; line-height: 40px; float: left;"><span style="font-size: 13px; line-height: 2;">شمشیری مهندس کامپیوتر:محمد مهدی شمشیری کارکنان :محمد علی شمشیری در این دوبله با تشکر تیم شرکت لکسین</span></div></div></div> text/html 2016-02-13T15:08:26+01:00 companylexin.tk محمد مهدی شمشیری دوبله فارسی کلش اف کلنز http://companylexin.tk/post/3 شما می توانید دوبله ی کلش اف کلنز را در اینجا ببینید.&nbsp;<p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"></p><div><br></div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/dxwB8]</div><div><br></div><div><div class="vone__title-visits" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: IRANSans, tahoma, arial; line-height: 22px; text-align: right;"><h1 class="vone__title" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px; float: right; font-family: IRANSans, Tahoma !important;">دوبله فارسی کلش اف کلنز</h1><br></div><div class="vone__desc" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 2; font-family: IRANSans, tahoma, arial; text-align: right;">سلام این ویدیو هم از دست ندید مدیر دوبلاژ: محمد علی شمشیری مهندس کامپیوتر: محمد مهدی شمشیری کارکنان: محمد علی شمشیری - فرزانه شمشیری - امیر حسین شمشیری و محمد مهدی شمشیری در این دوبله با تشکر تیم شرکت لکسین</div></div><style>  .downloads{    background-image:linear-gradient(orange,red);    width:160px;    height:60px;    border-radius:900px;    text-decoration:none;    box-shadow:3px 3px 3px black;  }   .a{    text-decoration: none;    color:black;    text-shadow:1px 1px 3px blue;  }  .a .downloads:hover{    background-image:linear-gradient(red,orange);   }  .a .downloads:active{        text-shadow:none;    box-shadow:3px 3px 3px black inset;   }</style><a class="a" target="_blank" href="https://s10.namasha.com/videos/dl/7203269137-360p/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%B4_%D8%A7%D9%81_%DA%A9%D9%84%D9%86%D8%B2-360p.mp4"><div class="downloads"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;download video</div></a>